Rewitalizacja w praktyce

Sierpień 25, 2017

„Rewitalizacja w spółdzielniach mieszkaniowych w praktyce” to nowa pozycja, która we wrześniu znajdzie swoje miejsce na półkach w księgarniach. Książka, której jestem autorem, przeznaczona jest dla członków zarządu, pracowników technicznych i ekonomicznych w spółdzielni, członków rad nadzorczych, członków spółdzielni oraz wszystkich tych , których interesuje wiedza praktyczna z zakresu prowadzenia rewitalizacji, jako inwestycji, w spółdzielni mieszkaniowej.

Pisząc tę książkę postawiłem sobie za cel, aby pokazać tym, którzy nie są przekonani do rewitalizacji, ze względu na obawy przed niepowodzeniem, że przy odpowiednim podejściu, wykorzystując proste narzędzia, ryzyko niepowodzenia inwestycji można bardzo zminimalizować. Książka ta jest naprawdę o praktycznej stronie zarządzania ryzykiem. Oczywiście każdy ma prawo nie korzystać z dostępnej wiedzy, może prowadzić inwestycję na tzw. „czuja”, jednak warto zapamiętać sobie słowa, które kiedyś usłyszałem – nie musisz zarządzać ryzykiem, przetrwanie nie jest obowiązkowe. Warto wierzyć i mieć świadomość, że można w sposób bezpieczny prowadzić inwestycję. Peter Bernstein, jeden z najznamienitszych amerykańskich ekonomistów, kiedyś powiedział „Idea zarządzania rykiem zyskuje znaczenie dopiero wtedy, gdy ludzie zaczynają wierzyć, że mogą co najmniej w pewnym stopniu decydować o własnym losie”. Jeżeli, drogi czytelniku masz choć trochę tej wiary, to zachęcam do zanurzenia się w odmęty praktycznej wiedzy, zawartej w niniejszej publikacji.

Książkę starałem się pisać prostym zrozumiałym językiem z wieloma przykładami praktycznych rozwiązań oraz przykładowymi wzorcami regulaminów, uchwał, umów oraz innych dokumentów stosowanych w spółdzielni mieszkaniowej, oczywiście z uwzględnieniem jej specyfiki oraz stanu prawnego na dzień 15 sierpnia 2017r.(łącznie z nowelizacją ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i ustawy Prawo spółdzielcze z dnia 20 lipca 2017r.). Z gąszczu przepisów prawnych starałem wybrać i omówić te najistotniejsze dla rozważanej problematyki, a jednocześnie wskazać te obszary, które wiążą się z zagrożeniem dla spółdzielni, zarządu oraz prowadzonej inwestycji. Omówiłem fundusze własne spółdzielni oraz obce środki pieniężne, które mogą być wykorzystane do finansowania rewitalizacji, ze szczególnym uwzględnieniem emisji obligacji, jako niewykorzystanym jeszcze potencjale spółdzielni mieszkaniowej. Wiele miejsca poświęciłem na wskazanie możliwości jakie tkwią w elektronicznych środkach komunikacji., a które często są traktowane w spółdzielniach mieszkaniowych po macoszemu Środki te mają niebagatelne znaczenie w komunikowaniu się z członkami spółdzielni, informowaniu ich oraz kształtowaniu ich świadomości na temat spółdzielni. Cały jeden rozdział poświęcony jest tworzeniu planu rewitalizacji. Czytelnik prowadzony jest krok po kroku, bez zbędnych naukowych rozważań, w kierunku poznania prostej techniki oceny skutków wdrożenia projektu i oceny efektywności. Następnie rozważany jest obszar wiedzy związany z zabezpieczeniem interesów spółdzielni, przed skutkami niekorzystnego podpisania umowy, a jednocześnie podpowiadane są rozwiązania przerzucenia części ryzyka na Wykonawcę. Czytelnik dowiaduje się również o możliwościach zabezpieczenia od ryzyka zdarzeń jakie mogą się wydarzyć czasie trwania inwestycji. Na koniec książki, zwrócono uwagę na niezbędną dokumentację jak jest potrzebna, aby rozpocząć i skutecznie prowadzić proces budowlany oraz na odpowiedzialność uczestników procesu budowlanego w świetle obowiązujących przepisów.

Jak można wywnioskować z tytułu tej książki, nie jest to publikacja o charakterze rozprawy naukowej, lecz jest to spojrzenie na rewitalizację od strony praktycznej, bez tez i dowodów. Należy jednak wspomnieć, że przy jej tworzeniu musiałem i korzystałem z wielu opracowań naukowych, o czym świadczy bogata bibliografia zamieszczona na końcu książki. Wykorzystując je , starałem się jak przez sito przesiać, z konglomeratu wiedzy czerpanej z opracowań naukowych, wiedzę praktyczną, która okraszona moim bogatym doświadczeniem zawodowym w spółdzielczości mieszkaniowej, dała efekt w postaci niniejszej książki.

Mam nadzieję, że każdy, kto weźmie do ręki niniejsze opracowanie, nie będzie zawiedziony jej poziomem, a jednocześnie będzie mógł zaczerpnąć z wiedzy w niej zawartej i skutecznie zrealizuje rewitalizację w spółdzielni mieszkaniowej, dla dobra jej członków.

Dodaj komentarz

Copyright © Paweł Zieliński