Spółdzielnie mieszkaniowe do likwidacji?

Sierpień 29, 2017

Dura lex, sed lex – twarde prawo, ale prawo. Ta sentencja pasowałaby do tej ustawy, gdybyśmy mówili ojej pierwszej wersji – wersji poselskiej, która może nie była idealna, ale była konsultowana z różnymi środowiskami, w tym i ze spółdzielniami mieszkaniowymi. Wprowadzała ona wiele zmian, twardych zmian, ale wypracowanych przy stole negocjacyjnym. Zasadniczym celem tej noweli było dostosowanie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych do orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. Ustawa po poprawkach zgłoszonych w Senacie nabrała zgoła innego charakteru. Z twardej dla środowiska spółdzielczego, stała się ustawą agresywną, wkraczającą głęboko w strukturę spółdzielczą do tego stopnia, że udało się w niej przemycić zapisy, które mogą doprowadzić do zniszczenia spółdzielni mieszkaniowych, od środka. Z niechlujstwem zgłoszonych poprawek, spółdzielnie są w stanie sobie poradzić, ale z likwidacją podstawowego źródła majątku spółdzielni mieszkaniowych, jakim są udziały i wpisowe, czy sobie poradzą?

Spółdzielnia działa na zasadzie non profit, dlatego zlikwidowanie opłat wnoszonych przez jej członków, stanowiących o majątku spółdzielni, moim zdaniem, może stanowić zagrożenie dla jej bytu. A co Państwo, o tym sądzą?

Dodaj komentarz

Copyright © Paweł Zieliński